Skicka in manus

Författardrömmar

Har du en bokidé?

Kartago Förlag publicerar huvudsakligen tecknade serier för vuxna och Kartago Junior publicerar tecknade serier för barn och ungdom. Det hindrar dock oss inte från att emellanåt även ge ut annan litteratur och då framför allt med bilder i och som rör sig inom avdelningen för humor.

Har du en bokidé?
Tips

Skicka in material till Kartago

Vi får ofta frågan om man kan skicka in material till Kartago, och det är klart att man kan! Vi läser allt med samma intresse och iver. Däremot ska vi på en gång säga att det är inte ofta något för oss helt okänt och nytt leder till en bokpublicering. Vi publicerar 1-3 debutanter per år, och då är det nästan alltid någon som vi har haft kontakt med de senaste åren och som vi arbetat med på olika sätt.

Ett bra sätt att komma igång som tecknare är att starta en egen blogg eller hemsida och lägga upp sitt arbete där, och låta folk kommentera det och komma med synpunkter. Eller varför inte göra ett fanzine.

Om du vill visa oss material så kan du alltså maila oss en länk till din hemsida eller packa ihop det hela skicka det som komprimerade filer med Yousendit eller liknande:

thomas.olsson@kartago.se eller nina.hemmingsson@kartago.se

Det går även bra att posta pappersutskrifter, men skicka då alltid kopior – aldrig original. Skicka kopior med namn och adress till:

Kartago Förlag
Box 3159
103 63 Stockholm

Eftersom vi får in mycket material kan det ta 5-6 månader innan vi hör av oss.

Vi returnerar inte manus om ej annat är överenskommet. Om ni vill ha tillbaka inskickat material måste ett adresserat och frankerat svarskuvert bifogas. Övriga manus makuleras, skicka därför alltid en kopia och inte original. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter (adress eller mail-adress). Förlaget ansvarar aldrig för obeställda manuskript eller problem som kan uppstå i postgången